top-sep
Stockholm, 20 April 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2022

STRAX styr verksamheten framåt trots externa utmaningar Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsljudmärket, lanserar Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX levererade 39,9 MEUR i försäljning och 1,5 MEUR i EBITDA för Q1 2022 Koncernens försäljning för perioden 1 januari...
2022-05-04 21:45 Årsredovisning 2021
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelar idag att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör...
2022-04-22 15:00 Strax AB (publ)
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25...
2022-02-24 08:55 Bokslutskommuniké 2021
STRAX levererade en rekordårsomsättning på 123,7 MEUR 2021, samtidigt som bruttomarginalen påverkades negativt på grund av...
AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal...
STRAX har förlängt sitt samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester...
STRAX har inlett ett samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester till ett regionalt...

2021

STRAX arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, ett engagemang som nu belönats med en guldcertifiering av Ecovadis, den största...
STRAX försäljning är stabil, medan marginalerna har satts under press med anledning av den påverkan Covid-19 har haft på branschen...
STRAX introducerar en ny premiumserie av true wireless-hörlurar under det nya märket grell. Varumärket, som är utvecklat tillsammans...
STRAX introducerar nu en sportig serie true wireless-hörlurar under nya märket Dóttir. Varumärket, som är utvecklat tillsammans...
– Vi har återigen tagit oss välbehållna genom en period präglad av återkommande störningar av marknaden på...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Gudmundur Palmason, VD För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50. Denna information är sådan som...
2021-05-05 17:00 STRAX: Årsredovisning 2020
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserar Urbanista Los Angeles, världens första självladdande...
För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50. Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt...

2020

Som tidigare har kommunicerats har vårt nyetablerade produktsegment Personlig Skyddsutrustning har utvecklats väl. Vi har landat flera avtal...
STRAX är glada över att kunna offentliggöra ett samarbete med 4ocean, en organisation vars mål är att få stopp på...