Årsredovisning 2022

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com