top-sep
Stockholm, 24 July 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, val och arvodering av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen inför nästa årsstämma.

Valberedningen består av Bertil Villard som styrelseordförande, aktieägare Gudmundur Palmason och Ingvi T. Tomasson och Per Åhlgren som representant för GoMobile Nu AB.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag via e-post till ir@strax.com eller med brev till Strax AB, Att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm.