top-sep
Stockholm, 5 June 2023
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2023

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier...
2023-04-28 17:00 Årsredovisning 2022
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För...
2023-04-24 13:50 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...
De sex senaste kvartalen har STRAX inte uppnått alla de särskilda villkor i låneavtalen och har erhållit undantag från dessa...
2023-02-23 08:55 Bokslutskommuniké 2022
STRAX - ett utmanande år som avslutades med att många åtgärder vidtogs för att förbereda verksamheten inför en mycket...
STRAX dotterbolag Urbanista, vinner två utmärkelser på CES 2023 i Las Vegas, det mest inflytelserika tech-eventet i världen. Urbanista...

2022

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande...
STRAX - fortsatta utmaningar men många åtgärder vidtagna, positiva utsikter för 2023 Koncernens försäljning för perioden...
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den...
STRAX dotterbolag Urbanista, som nyligen lanserade hörlurarna Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa, aktivt...
STRAX styr verksamheten framåt trots externa utmaningar Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsljudmärket, lanserar Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX levererade 39,9 MEUR i försäljning och 1,5 MEUR i EBITDA för Q1 2022 Koncernens försäljning för perioden 1 januari...
2022-05-04 21:45 Årsredovisning 2021
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelar idag att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör...
2022-04-22 15:00 Strax AB (publ)
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25...
2022-02-24 08:55 Bokslutskommuniké 2021
STRAX levererade en rekordårsomsättning på 123,7 MEUR 2021, samtidigt som bruttomarginalen påverkades negativt på grund av...
AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal...
STRAX har förlängt sitt samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester...
STRAX har inlett ett samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester till ett regionalt...

2021

STRAX arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, ett engagemang som nu belönats med en guldcertifiering av Ecovadis, den största...
STRAX försäljning är stabil, medan marginalerna har satts under press med anledning av den påverkan Covid-19 har haft på branschen...