top-sep
Stockholm, 28 September 2023
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2023

2023-09-18 18:00 Förändring i styrelsen
Pia Anderberg har beslutat sig för att avgå som styrelseledamot i STRAX. Pia valdes till styrelseledamot i STRAX 2018 och har sedan dess bidragit...
I enlighet med investeringsavtalet som offentliggjordes den 13 juli 2023 har ZEBRA Invest GmbH, ett investeringsbolag baserat i Tyskland, slutfört...
STRAX dotterföretag Urbanista – som nyligen lanserade den solcellsladdade högtalaren Urbanista Malibu med solcellstekniken Powerfoyle&trade...
2023-08-23 18:00 Kvartalsrapport Q2 2023
STRAX – Utmanade kvartal trots en stark utveckling för bruttomarginalen, medan fokus fortsatt ligger på omstruktureringsplanen Koncernens...
STRAX dotterföretag Urbanista lanserar Malibu, världens första solcellsladdade högtalare som bygger på solcellstekniken Powerfoyle...
STRAX, specialisten på mobiltillbehör, har säkrat en investering om 10 MEUR från ZEBRA Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier...
2023-04-28 17:00 Årsredovisning 2022
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För...
2023-04-24 13:50 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...
De sex senaste kvartalen har STRAX inte uppnått alla de särskilda villkor i låneavtalen och har erhållit undantag från dessa...
2023-02-23 08:55 Bokslutskommuniké 2022
STRAX - ett utmanande år som avslutades med att många åtgärder vidtogs för att förbereda verksamheten inför en mycket...
STRAX dotterbolag Urbanista, vinner två utmärkelser på CES 2023 i Las Vegas, det mest inflytelserika tech-eventet i världen. Urbanista...

2022

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande...
STRAX - fortsatta utmaningar men många åtgärder vidtagna, positiva utsikter för 2023 Koncernens försäljning för perioden...
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den...
STRAX dotterbolag Urbanista, som nyligen lanserade hörlurarna Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa, aktivt...
STRAX styr verksamheten framåt trots externa utmaningar Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsljudmärket, lanserar Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX levererade 39,9 MEUR i försäljning och 1,5 MEUR i EBITDA för Q1 2022 Koncernens försäljning för perioden 1 januari...
2022-05-04 21:45 Årsredovisning 2021
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelar idag att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör...
2022-04-22 15:00 Strax AB (publ)
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25...