top-sep
Stockholm, 12 June 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2024

2024-05-31 23:16 Kvartalsrapport Q1 2024
Utmaningar kvarstår samtidigt som alla ansträngningar fokuserar på att minska skuldsättningen och förbättra likviditeten...
Som en följd av händelser denna vecka, bland annat konkursansökan i Tyskland för intresseföretaget Strax GmbH den 28 maj 2024...
Styrelsen i Strax AB har beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet till fredagen den 31 maj 2024...
I juli 2023 meddelade STRAX att en ny investerare togs in i den europeiska distributionsverksamheten genom att investera 10 MEUR och bli majoritetsägare...
2024-05-27 15:00 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...
Styrelsen i Strax AB har beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet till torsdagen den 30 maj...
STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat det 40 procentiga innehavet i Matter Brands LLC för en total köpeskilling...
STRAX har ingått ett avtal om köp av tillgångar med Matter Brands, LLC, tidigare Alara Inc, för att avyttra varumärkena Clckr...
2024-02-27 19:00 Bokslutskommuniké 2023
STRAX – Utmanande år rent operativt med två betydande transaktioner genomförda Koncernens nettoomsättning för perioden...
Styrelsen i STRAX AB har beslutat att flytta styrelsemöte och offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 till tisdagen den 27 februari...
2024-02-06 08:52 Förändringar i Styrelsen
Bertil Villard har beslutat att lämna sin position som Styrelseordförande och styrelseledamot i STRAX AB. Bertil Villards ambition är att...

2023

STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat Urbanista AB för en total köpeskilling motsvarande 25 MEUR till P Capital...
2023-12-01 00:19 Kvartalsrapport 3 2023
Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgick till 20,4 (25,9) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 14,2...
Vid ett styrelsemöte idag med styrelsen i STRAX AB beslutades att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet...
2023-09-18 18:00 Förändring i styrelsen
Pia Anderberg har beslutat sig för att avgå som styrelseledamot i STRAX. Pia valdes till styrelseledamot i STRAX 2018 och har sedan dess bidragit...
I enlighet med investeringsavtalet som offentliggjordes den 13 juli 2023 har ZEBRA Invest GmbH, ett investeringsbolag baserat i Tyskland, slutfört...
STRAX dotterföretag Urbanista – som nyligen lanserade den solcellsladdade högtalaren Urbanista Malibu med solcellstekniken Powerfoyle&trade...
2023-08-23 18:00 Kvartalsrapport Q2 2023
STRAX – Utmanade kvartal trots en stark utveckling för bruttomarginalen, medan fokus fortsatt ligger på omstruktureringsplanen Koncernens...
STRAX dotterföretag Urbanista lanserar Malibu, världens första solcellsladdade högtalare som bygger på solcellstekniken Powerfoyle...
STRAX, specialisten på mobiltillbehör, har säkrat en investering om 10 MEUR från ZEBRA Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier...
2023-04-28 17:00 Årsredovisning 2022
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För...
2023-04-24 13:50 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...