Avyttring av Urbanista för 25 MEUR

STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat Urbanista AB för en total köpeskilling motsvarande 25 MEUR till P Capital Partners AB (”PCP”), med en möjlig ytterligare framtida uppsida.
 
STRAX förvärvade Urbanista 2014 och har sedan dess utvecklat Urbanista till ett globalt representerat varumärke med en stark och relevant produktportfölj.
 
Urbanista har haft en stark utveckling de senaste två åren men har hämmats av de finansiella utmaningar som STRAX koncernen har erfarit. Under nytt ägandeskap kommer Urbanista få chansen att nå sin fulla potential.
 
Köpeskillingen kommer i sin helhet gå mot utestående lån under låneavtalet med PCP.
Avyttringen innebär även en kapitalvinst om cirka 15 MEUR.

Om PCP
PCP är en svenskbaserad europeisk kreditinvesterare som förvaltar fonder på cirka 4 miljarder euro och agerar som en strategisk finansiell partner till familjeföretag och entreprenörer. PCP grundades 2002 och tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar för expansion, förvärvsfinansiering och refinansiering. Under de senaste två decennierna har PCP samarbetat med och investerat i cirka 170 företag och hjälpt dem att maximera sin potential.

Om Urbanista
Urbanista grundades 2010 i Stockholm, Sverige utifrån en kärlek för städer och ett urbant liv. Våra produkter är rotade i skandinavisk tradition och är inspirerade av musik, konst, mode och urban kultur. Vi tror på att livsstil- och audioprodukter inte bara ska låta bra, utan också se bra ut. Idag är våra produkter tillgängliga i över 90 länder och säljs i 30 000 butiker över hela världen.