top-sep
Stockholm, 27 January 2023
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Revisorer

STRAX revisorer väljs av årsstämman årligen. STRAX revisorer, som valdes vid extra bolagsstämma i december 2022 för tiden intill slutet av nästa årsstämma är:

Mazars AB med Samuel Bjälkemo (född 1979) som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisor Andreas Brodström (född 1973) också verksam vid Mazars AB.