Flyttat datum för offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet till torsdagen den 30 maj 2024

Styrelsen i Strax AB har beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet till torsdagen den 30 maj 2024.

Anledningen till beslutet är pågående utmaningar och utfall inom ett flertal enheter, inklusive Strax Tyskland.

Rapporten är planerad att offentliggöras på kvällen torsdagen den 30 maj 2024 efter ett
planerat styrelsemöte.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj kl 19:00 CEST.