STRAX: Flyttat datum för offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet till fredagen den 31 maj 2024

Styrelsen i Strax AB har beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet till fredagen den 31 maj 2024, till följd av konkursansökan för intressebolaget Strax GmbH i Tyskland. Rapporten är planerad att offentliggöras på kvällen fredagen den 31 maj 2024 efter ett planerat styrelsemöte.

Rapporten är planerad att offentliggöras på kvällen fredagen den 31 maj 2024 efter ett planerat styrelsemöte.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj kl 18:50 CEST.