Avyttring av aktierna i Matter Brands LLC för 11 MEUR

STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat det 40 procentiga innehavet i Matter Brands LLC för en total köpeskilling motsvarande 11 MEUR till P Capital Partners AB (”PCP”), med en möjlig ytterligare framtida uppsida.

STRAX avyttrade varumärkena Clckr, Jewel och Fundamental samt flera stora kundkontrakt och merparten av organisationen i USA till Matter Brands LLC i början av april 2024, mot betalning i aktier i Matter Brands LLC motsvarande 40 procent.

Köpeskillingen om MEUR 11 kommer i sin helhet gå mot utestående lån under låneavtalet med PCP. Avyttringen innebär även en kapitalvinst om cirka 5 MEUR.

Om PCP
PCP är en svenskbaserad europeisk kreditinvesterare som förvaltar fonder på cirka 4 miljarder euro och agerar som en strategisk finansiell partner till familjeföretag och entreprenörer. PCP grundades 2002 och tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar för expansion, förvärvsfinansiering och refinansiering. Under de senaste två decennierna har PCP samarbetat med och investerat i cirka 170 företag och hjälpt dem att maximera sin potential.

Om Matter
Matter är en portfölj av premiumtekniktillbehör designade för att förbättra relationen mellan människor och deras tekniska utrustning. Bolaget är specialiserat på att skydda enheterna från sina ägare, ägarna från sina enheter och att skydda miljön från vårt avfall. Våra produkter är tillverkade av innovativa material och med innovativa tekniker samt har den senaste designen. Vår portfölj består av autentiska och syftesdrivna varumärken. Vi tror på förtroendefulla relationer med våra konsumenter, återförsäljare och distributörer. Därtill fokuserar vi på högsta kvalitet i både verksamheten och våra digitala upplevelser. Bland våra varumärken återfinns Alara, mobilfodral som minskar exponeringen för potentiellt skadliga elektromagnetiska fält; Atom Studios, branschledande tekniktillbehör med grunden i hållbarhet, design och prestanda; Clckr, mobilfodral tillverkade med G-Form och Gadget Guard, skärmskydd tillverkade utifrån innovativ forskning.