STRAX intressebolag STRAX GmbH ansöker om konkurs i Tyskland

I juli 2023 meddelade STRAX att en ny investerare togs in i den europeiska distributionsverksamheten genom att investera 10 MEUR och bli majoritetsägare med 50,1 procent av det utestående antalet aktier och röster i STRAX GmbH.

STRAX europeiska distributionsverksamhet har varit framgångsrik och lönsam under en längre period och bygger på långvariga relationer med många av de största telekomoperatörerna och återförsäljarna i regionen. Under och efter Covid-19 påverkades kärntillbehörsverksamheten negativt, vilket orsakade påfrestningar på både kassaflöden och likviditet. Detta var den viktigaste faktorn för att få in ytterligare en investerare. I det här fallet var det också en investerare som åtog sig att skapa ytterligare lönsamma affärer inom logistiktjänster.

Dessvärre har den europeiska distributionsverksamheten haft betydande motvind under hösten 2023 med negativ försäljningsutveckling och förluster som följd, vilket har kommunicerats i finansiella rapporter sedan dess. Från och med halvårsskiftet 2023 har bolaget bedrivit en affärsverksamhet som upphandlats av de nya investerarna och som både har bundit betydande rörelsekapital och förluster. Därutöver har Strax Holding GmbH inte haft kapaciteten att tillskjuta ytterligare kapital.

Många försök har gjorts för att hitta en hållbar väg för STRAX GmbH framåt. Tyvärr har dessa försök nu bedömts vara misslyckade under rådande omständigheter.

Som ett resultat av detta har STRAX GmbH idag ansökt om konkurs i Tyskland.

För STRAX-koncernen påverkar effekten av denna händelse initialt värdet på den redovisade delen av eget kapital i STRAX GmbH som ett intresseföretag som delvis konsolideras genom tillämpning av kapitalandelsmetoden. Värdet av den redovisade aktieandelen i STRAX GmbH i STRAX-koncernens balansräkning uppgick till 4,4 MEUR. Händelsen kan vidare komma att påverka värderingen av aktier i dotterbolag i STRAX AB.

Det finns koncerninterna balanser mellan STRAX Holding GmbH, ett dotterbolag till STRAX AB, och STRAX GmbH. Dessa balanser är till fördel för STRAX GmbH och kommer med största sannolikhet att utses, av förvaltaren, för att förvalta STRAX GmbH:s konkursbo, vilket skulle kunna äventyra den finansiella stabiliteten i STRAX Holding GmbH.

”Det är en stor besvikelse och upprörande att se ett företag som har gått bra och lönsamt sluta så här efter nästan 20 år på grund av den senaste tidens händelser. Vi har under många månader gjort allt som står i vår makt för att hitta ett sätt att rädda STRAX GmbH, men vi har inte varit framgångsrika i att förhindra den slutsats vi har dragit på grund av omständigheter som vi inte kunnat kontrollera”, säger Ingvi T. Tomasson, styrelseordförande och medgrundare, STRAX AB.