Flyttat datum för offentliggörande av delårsrapport för det tredje kvartalet till torsdagen den 30 november 2023

Vid ett styrelsemöte idag med styrelsen i STRAX AB beslutades att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet till torsdagen den 30 november 2023. Anledningen är pågående diskussioner med bolagets långivare.

Rapporten är planerad att offentliggöras på kvällen torsdagen den 30 november 2023 efter ett planerat styrelsemöte.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023
kl: 19:00 CET.