Förändringar i Styrelsen

Bertil Villard har beslutat att lämna sin position som Styrelseordförande och styrelseledamot i STRAX AB. Bertil Villards ambition är att minska en sedan länge hög arbetsbelastning. Bertil Villard har varit Ordförande i STRAX sedan bolaget listades 2016, och har bidragit på ett mycket förtjänstfullt sätt och lett bolaget genom många delikata situationer, inte minst de senaste åren när bolaget har haft många utmaningar.

Ingvi Tyr Tomasson har utsetts till Styrelseordförande i STRAX AB efter Bertil Villards utträde. Ingvi Tyr Tomasson är medgrundare till STRAX och har varit styrelseledamot i bolaget sedan bolaget grundades 1995. Utöver styrelseordföranden består styrelsen av Anders Lönnqvist och Gudmundur Palmason.

Nomineringskommittén arbetar med förslaget till Styrelseledamöter att väljas vid årsstämman i maj 2024.

Med beaktande av bolagets nuvarande storlek kommer förslaget sannolikt att vare en styrelse bestående av tre ledamöter.

”Bertil har varit en mycket uppskattat och högt värderad styrelseledamot och Ordförande i STRAX och vi är tacksamma för den tid Bertil varit en del av styrelsen.” säger Ingvi Tyr Tomasson, medgrundare och Styrelseordförande i STRAX.