Ändrat datum för publicering av Bokslutskommuniké 2023

Styrelsen i STRAX AB har beslutat att flytta styrelsemöte och offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 till tisdagen den 27 februari 2024.

Informationen lämnades, genom den nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl:22:20 CET.