Avyttrar varumärkena Clckr, Jewel och Fundamental samt kundkontrakt i USA.

STRAX har ingått ett avtal om köp av tillgångar med Matter Brands, LLC, tidigare Alara Inc, för att avyttra varumärkena Clckr, Jewel och Fundamental samt flera stora kundkontrakt och merparten av organisationen i USA. Matter Brands, LLC har en stark portfölj av varumärken, däribland Gadget Guard som är kategoriledare inom skärmskydd, Atom Studios som är kategoriledare inom design och hållbarhet samt Alara Technologies, en branschledare med flera globala patent på området skydd mot elektromagnetisk strålning (EMF). Matter Brands, LLC betalar för tillgångarna genom att emittera nya aktier motsvarande totalt 40 procent av de utestående aktierna i Matter Brands, LLC.

Organisationerna och kundbasen kompletterar varandra väl med få eller inga överlappningar. Den sammanslagna organisationen, varumärkena och kapaciteten kommer att ge Matter Brands, LLC en mycket stark ställning redan från start för att föra ut produkter och tjänster med mervärde till återförsäljare och konsumenter i Nord- och Sydamerika.

Matter Brands, LLC ska fortsätta att sälja och distribuera Urbanista och Planet Buddies till utvalda kunder i Nord- och Sydamerika.

”Vi har byggt upp en unik ställning på den amerikanska marknaden med tillgång till de största kunderna i USA i över 20 år. Med den sammanslagna organisationen och en komplett portfölj av varumärken kommer Matter Brands, LLC att kunna dra nytta av sin ställning fullt ut och vi tycker det är mycket spännande att inleda ett så starkt samarbete,” säger Ingvi Tomasson, styrelseordförande för STRAX AB.

Om Matter
Matter är en portfölj av premiumtekniktillbehör designade för att förbättra relationen mellan människor och deras tekniska utrustning. Bolaget är specialiserat på att skydda enheterna från sina ägare, ägarna från sina enheter och att skydda miljön från vårt avfall. Våra produkter är tillverkade av innovativa material och med innovativa tekniker samt har den senaste designen. Vår portfölj består av autentiska och syftesdrivna varumärken. Vi tror på förtroendefulla relationer med våra konsumenter, återförsäljare och distributörer. Därtill fokuserar vi på högsta kvalitet i både verksamheten och våra digitala upplevelser. Bland våra varumärken återfinns Alara, mobilfodral som minskar exponeringen för potentiellt skadliga elektromagnetiska fält; Atom Studios, branschledande tekniktillbehör med grunden i hållbarhet, design och prestanda; CLCKR, mobilfodral tillverkade med G-Form och Gadget Guard, skärmskydd tillverkade utifrån innovativ forskning.