Investeringen om 10 MEUR i STRAX Europeiska distributionsverksamhet slutförd och nya kontrakt inom logistik säkrade

I enlighet med investeringsavtalet som offentliggjordes den 13 juli 2023 har ZEBRA Invest GmbH, ett investeringsbolag baserat i Tyskland, slutfört investeringen om 10 MEUR genom en ökning av aktiekapitalet i den Europeiska distributionsverksamheten för en ägarandel om 50,1 procent i STRAX Europeiska distributionsverksamhet.
Avtalet innehöll sedvanliga villkor för att stänga vilka möttes och investeringen är fullbordad.
 
STRAX Europeiska distribution har vidare säkrat nya kontrakt inom logistik vilket gör bolaget mindre beroende av industrin inom mobila tillbehör framöver.
 
”Partnerskapet med ZEBRA har startat på ett mycket positivt sätt. Vi arbetar redan med större order inom logistik där vår expertis inom supply chain kan utnyttjas och vi fortsätter att ta tillvara på ZEBRAS breda nätverk. Vi ser en god värdepotential för de 49,9 procents minoritetsandel STRAX AB behåller i denna verksamhet.” säger Gudmundur Palmason, CEO STRAX Group.