Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2023

Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier inom mobiltillbehör.

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till 19,3 (31,9) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 32,1 (19,2) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till -3,3 (-0,7) MEUR, motsvarande -0,03 (-0,01) euro per aktie.

EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till 0,2 (1,3) MEUR.

Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till -9,5 (13,3) MEUR motsvarande -0,08 (0,11) euro per aktie.
 
 
 Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
 

– Året har fått en god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier inom mobiltillbehör och personlig audioutrustning. Under första kvartalet hade vi fokus på den pågående planen för att stärka vår balansräkning och förbättra likviditeten. Vi har fortsatt att utöka samarbetet med detaljhandel för Urbanista, Clckr och Planet Buddies i Nordamerika och vinner samtidigt mark med ett flertal möjligheter inom uppdragstillverkning på denna geografiska marknad. 
 
Gudmundur Palmason, VD