Årsredovisning 2021

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com