Förändring i styrelsen

Pia Anderberg har beslutat sig för att avgå som styrelseledamot i STRAX.
Pia valdes till styrelseledamot i STRAX 2018 och har sedan dess bidragit stort till bolaget.
 
Pia Anderberg har ett flertal styrelseuppdrag och har nyligen accepterat ett nytt styrelseuppdrag i ett större bolag vilket medför att hon ej har utrymme för att fortsätta som styrelseledamot i STRAX.
 
”Pia har varit en mycket uppskattad styrelseledamot I STRAX och det är beklagligt att hon slutar” säger Bertil Villard, Styrelseordförande i STRAX.
 
”Jag har under nästan 6 år uppskattat att få arbeta med ett mycket innovativt och spännande team på STRAX. Tillsammans har vi övervunnit många utmaningar och lyckats förnya bolaget. Det är tråkigt att lämna nu men livet tar oss i olika riktningar. Jag önskar STRAX lycka till med att ta till vara på alla möjligheter jag är övertygad ligger framför dem” säger Pia Anderberg, avgående styrelseledamot i STRAX.