top-sep
Stockholm, 20 April 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2020

STRAX och HMD Global, (The Home of Nokia mobile phones), har ingått ett globalt partnerskap för att gemensamt utveckla och distribuera en spännande...
Väsentliga händelser efter periodens utgång Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra...
Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett helägt dotterbolag till STRAX AB specialiserat på licenser, har tecknat ett globalt licensavtal om mobiltillbehör...
STRAX och Erikson Consumer, som ingår i Jam Industries-koncernen, har ingått ett exklusivt avtal om distribution av STRAX alla egna och licensierade...
STRAX & Aetheris har ingått ett strategiskt partnerskaps- och har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med 5 års löptid för...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2020 uppgick till 50,2 (44,6) MEUR, och bruttomarginalen uppgick till 23,7...
Under de senaste fem åren har ett bankkonsortium bestående av fyra tyska banker stått för huvuddelen av STRAX Groups långsiktiga...
STRAX, specialisten inom mobila tillbehör, har förlängt sitt avtal med mobilcom-debitel med ytterligare fyra år. STRAX kommer att...
STRAX har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Aetheris för att maximera försäljningen av deras populära andningsmask Airpop...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgick till 22,2 (22,6) MEUR, och bruttomarginalen uppgick till 26,7...
Redan i mars insåg STRAX allvaret med Covid-19 och började då att tillsammans med sina partners identifiera behovet av personlig skyddsutrustning...
2020-04-28 16:00 STRAX: ÅRSREDOVISNING 2019
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett STRAX-ägt företag för licensiering av varumärken, har tecknat två nya globala licensavtal...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick till 114 (107) MEUR, motsvarande en ökning med 6,2 procent...
Richmond & Finch, ett premiumlivsstilsmärke som ägs av STRAX, lanserar exklusiva PopGrips i samarbete med PopSockets, världens största...
Urbanista, livsstilsvarumärket inom audio som är ett helägt dotterbolag till STRAX, avslutade 2019 starkt som förväntat. Omsättningen...

2019

STRAX, experten inom tillbehör för mobila enheter, har förvärvat samtliga utestående aktier i Racing Shield AB, där den...
STRAX styrelse har beslutat att dela upp verksamheten i två delar – egna varumärken och distribution. Båda delarna kommer att fortsätta...
”Utvecklingen under det tredje kvartalet var stark och jag är stolt över hela teamet på STRAX för deras beslutsamhet och fasta...
Efter succén med lanseringen av den trådlösa hörluren ”Stockholm”, en av Urbanistas bästsäljande produkter...
”I en utmanande omvärld är jag nöjd med utvecklingen under det andra kvartalet 2019. De flesta av våra geografiska marknader...
Urbanista är ett ledande skandinaviskt livsstilsvarumärke inom audio med produkter för den urbana livsstilen inspirerade av städer...