STRAX: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2021

STRAX har återigen tagit sig välbehållna genom en period präglad av återkommande störningar av marknaden på grund av Covid-19-pandemin
  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgick till 54,8 (50,2) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 19,0 (23,7) procent.
     
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgick till -2,0 (-2,8) MEUR, motsvarande -0,02 (-0,02) euro per aktie.
     
  • EBITDA under perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgick till 1,6 (1,4) MEUR.
  • Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 16,2 (17,3) MEUR motsvarande 0,13 (0,15) euro per aktie.
  • STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserade Urbanista Los Angeles, världens första självladdande, trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, som drivs av PowerfoyleTM solcellsmaterial. Med avancerad grön teknik omvandlar Los Angeles alla former av ljus, utomhus som inomhus, till energi för att leverera praktiskt taget oändlig speltid.

– Vi har återigen tagit oss välbehållna genom en period präglad av återkommande störningar av marknaden på grund av Covid-19-pandemin. Ett fåtal av våra huvudmarknader har påverkats negativt av nedstängningar och restriktioner, medan flera marknader, bland annat Frankrike och Schweiz, redan redovisar bättre resultat än 2019, dvs. innan pandemin bröt ut. Trots den osäkra situationen återhämtade vi oss på alla våra marknader för tillbehör och audioprodukter, och efterfrågan på personlig skyddsutrustning är oförändrat relativt stark.
                                             Gudmundur Palmason, VD
 

För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50.
 

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 08:55 CET.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil.
Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.