STRAX: För att stödja fortsatt tillväxt inom produktsegmentet Personlig Skyddsutrustning har STRAX etablerat en dedikerad finansiering om 20 MUSD för att tillvarata den fulla potentialen

Som tidigare har kommunicerats har vårt nyetablerade produktsegment Personlig Skyddsutrustning har utvecklats väl. Vi har landat flera avtal med underleverantörer och återförsäljare för både Airpop och AVO+. Airpop säljer dessutom bra både på den egna webbplatsen och på våra återförsäljares onlinemarknadsplatser. Företagskunderna har också visat stort intresse för andningsmasken Airpop, som ger ökad bekvämlighet och bättre skydd på arbetsplatsen.

Försäljningen och leveranserna av större partier personlig skyddsutrustning har också gått bra och vi har nyligen ingått ett långsiktigt avtal med stora internationella aktörer där leveranserna kommer att starta nu under fjärde kvartalet och utökas under 2021.

För att tillvarata den fulla potentialen i produktsegmentet har STRAX etablerat en tredje kreditfacilitet under det befintliga låneavtalet med Proventus Capital Partners (”PCP”), dedikerat till produktsegmentet Personlig Skyddsutrustning om totalt 20 MUSD. Initialt har STRAX dragit ned 5 MUSD av den dedikerade faciliteten för att finansiera befintliga order. STRAX kommer att dra ner ytterligare belopp när behovet uppstår för att finansiera framtida order.

Den tredje kreditfaciliteten från Proventus Capital Partners har en löptid på 18 månader och är baserad i USD. Lånet löper med en ränta om LIBOR + 7,5 procent, i linje med nuvarande marknadsprissättning och i linje med de nuvarande genomsnittliga finansieringskostnaderna. Konstruktionen för faciliteten är en kombination av order- och fordringsfinansiering, vilket möjliggjort att denna facilitet ej påverkar befintliga covenanter (särskilda villkor) enligt befintligt låneavtal.

– Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats uppnå en försäljning över 20 MEUR detta året avseende personlig skyddsutrustning. Under ett år som varit fullt av utmaningar är detta ett mycket välkommet bidrag till försäljning och lönsamhet och för framtiden ser vi detta formas till en bestående del av STRAX totala erbjudande. Med denna dedikerade facilitet om 20 MUSD kan vi fånga den fulla potentialen i produkt segmentet och jag är tacksam att PCP återigen har visat sig vara mycket affärsmässiga och en stöttande finansiell partner för STRAX, säger Gudmundur Palmason, CEO, STRAX AB.

– Vi är glada att vi kan stödja STRAX i deras snabbväxande och lovande produktsegment Personlig Skyddsutrustning. Detta är en specifik och skräddarsydd finansieringslösning som passar de omständigheter som råder för segmentet och därmed kan vi erbjuda en komplett finansieringslösning för STRAX, säger Henrik Bjerklin, Investment Director, Proventus Capital Partners.

För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO hos STRAX AB, +46 8 545 017 50.

Om Proventus Capital Partners
Proventus Capital Partners tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar till medelstora företag i Nordeuropa. Vi agerar som strategisk och finansiell partner till företag som behöver kapital för att expandera, göra förvärv, refinansiera existerande lån eller omstrukturera sin verksamhet. Under de senaste 15 åren har vi investerat i fler än 100 företag och hjälpt dem att maximera sin potential.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom smarta tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi nyligen utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken inom personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.