STRAX: Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2020

STRAX goda utveckling under årets tredje kvartal är en följd av den starka tillväxten i alla online-kanaler och återhämtningen inom retail-försäljningen
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2020 uppgick till 76,7 (72,3) MEUR, och bruttomarginalen uppgick till 25,5 (24,1) procent.
   
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2020 uppgick till -2,6 (-2,7) MEUR, motsvarande -0,01 (-0,02) euro per aktie. Resultatet för perioden påverkades negativt med 3,1 (1,1) MEUR relaterat till nedgång av värdet på aktierna i Zagg.
 • EBITDA under perioden 1 januari – 30 september 2020 uppgick till 4,9 (5,1) MEUR.
 • Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 17,5 (18,8) MEUR motsvarande 0,14 (0,16) euro per aktie.
 • STRAX etablerade sig på området personlig skyddsutrustning genom att erbjuda produkter som ansiktsmasker, handskar och desinfektion till befintliga och nya kunder, inklusive avdelningar inom FN samt sjukhus under Q2 2020.
 • STRAX tecknade ett låneavtal på totalt 30 MEUR med Proventus Capital Partners i juli 2020.
 • Lånet från Proventus utbetalades i två omgångar, först i en efterställd del om 6 MEUR i juli 2020 för att tillföra extra rörelsekapital fram till dess det återstående beloppet utbetalas, vilket skedde i oktober 2020 i samband med återbetalningen av de lån som förfaller från det tyska bankkonsortiet.
   
 • STRAX har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Aetheris för att maximera försäljningen av deras populära andningsmask Airpop. Distributionsavtalet gäller globalt och i fem år. Airpop kommer att marknadsföras av STRAX under tredje kvartalet 2020.
   

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • STRAX fortsätter att märka av ett stort intresse och efterfrågan på produkter inom personlig skyddsutrustning och är ett etablerat namn i kategorin. STRAX har vunnit flera kontrakt i kategorin och volymerna förväntas öka under fjärde kvartalet 2020.
   
 • STRAX och Erikson Consumer, som ingår i Jam Industries-koncernen, har ingått ett exklusivt avtal om distribution av STRAX alla egna och licensierade mobiltillbehör på den kanadensiska marknaden. Avtalet avser STRAX mobiltillbehör – bl.a. varumärkena Urbanista, Clckr och Richmond&Finch. Parterna har även ingått ett icke-exklusivt avtal om distribution av de nytillkomna varumärkena inom hälsa och välmående, AVO+ och Airpop.

  ”STRAX presterade bra under tredje kvartalet, en period som påverkades starkt av Covid-19-pandemin. Efterfrågan på mobiltillbehör var fortfarande relativt svag inom retail, medan vår online-försäljning fortsatte att vara stark – tillväxten YoY var drygt 200 % under kvartalet. Vår nyetablerade produktkategori personlig skyddsutrustning har dessutom genererat flera stora avtal om leverans av personlig skyddsutrustning med start senare i år. Hela STRAX-teamet har visat prov på stor uthållighet och rådighet under pandemin och alla medarbetare jobbar outtröttligt vidare för att säkerställa vår verksamhets framtid”.
  Gudmundur Palmason, VD

  För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50.
   

  Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 08:55 CET.

  Om STRAX
  STRAX är en marknadsledande global specialist inom smarta tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi nyligen utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

  Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken inom personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

  STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm