STRAX: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

STRAX fördubblade sin onlineförsäljning och ett rekordresultat för EBITDA efter att framgångsrikt lanserat produktkategorin Personlig skyddsutrustning
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick till 112 (114) MEUR, och bruttomarginalen uppgick till 26,3 (24,5) procent.
   
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick till 0,7 (-1,7) MEUR, motsvarande 0,01 (-0,01) euro per aktie. Resultatet för perioden påverkades negativt med 2,5 (2,4) MEUR relaterat till nedgång av värdet på aktierna i ZAGG.
 • EBITDA under perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick till 8,5 (8,3) MEUR.
   
 • Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 18,2 (20,1) MEUR motsvarande 0,15 (0,17) euro per aktie.
 • STRAX tecknade ett 30 MEUR låneavtal med Proventus Capital Partners och räntebärande skulder refinansierades.
 • För att stödja fortsatt tillväxt inom produktsegmentet Personlig Skyddsutrustning etablerade STRAX en dedikerad finansiering om 20 MUSD för att tillvarata den fulla potentialen.
   
 • STRAX lanserade Airpop ”air wearables” varumärket globalt och samtidigt i alla försäljningskanaler.
   
 • STRAX och Erikson Consumer, som ingår i Jam Industries-koncernen, har ingått ett exklusivt avtal om distribution av STRAX alla egna och licensierade mobiltillbehör på den kanadensiska marknaden.
 • STRAX och HMD Global (The Home of Nokia mobile phones) ingick i ett globalt partnerskapsavtal om att gemensamt utveckla och distribuera nya spännande mobiltillbehör under varumärkesnamnet Nokia som trådlösa högtalare, TWS hörlurar och mobilskal för de senaste Nokia smartphones. 
   
 • STRAX inledde ett samarbete med 4ocean om utveckling och tillverkning av 4ocean Signature iPhone Case som tillverkas av återvunnen plast från havet.
    Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Ett bud för samtliga utestående ZAGG aktier godkändes den 18 februari 2021. Budet var på nuvarande aktiekurs-nivå och har därmed ingen påverkan på resultatet men bidrar med cirka MEUR 2,5 i likvida medel, med en potentiell uppsida av 0,25 USD per aktie om vissa villkor är uppfyllda motsvarande 159,4 TUSD.

  ”STRAX har återigen bevisat sin förmåga till förändring genom att anpassa sig till de ovanliga och utmanande tiderna under 2020 och prestera ett rekordår avseende EBITDA, 100% tillväxt i e-handel och expanderat till ett nytt affärsområde inom personlig skyddsutrustning. För 2021 förväntas försäljningen av smartphones återvända till hälsosam tillväxt genom utrullningen av 5G, som STRAX kommer att gagnas av eftersom en av de starkaste drivarna bakom försäljning av tillbehör är nyförsäljning av telefoner. Samtidigt kommer vi fortsatt att kunna dra nytta av segmentet personlig skyddsutrustning och en accelererad tillväxt inom e-handel" säger Gudmundur Palmason, VD, STRAX
   

  För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50.

  Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:55 CET.

  Om STRAX
  STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil.
  Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice. Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.