STRAX: FINANSIERINGSAVTAL MELLAN STRAX AB OCH PROVENTUS CAPITAL PARTNERS

Under de senaste fem åren har ett bankkonsortium bestående av fyra tyska banker stått för huvuddelen av STRAX Groups långsiktiga räntebärande finansiering. Lånen förfaller till betalning i oktober 2020 och STRAX har därför under de senaste 6-9 månaderna tagit fram flera olika alternativ för framtida finansiering.

Efter utvärdering och förhandlingar har STRAX valt Proventus Capital Partners som finansiell partner och undertecknat ett låneavtal på totalt 30 MEUR (säkerställt lån). Lånet kommer att utbetalas i två omgångar, först i en efterställd del om 6 MEUR i juli 2020 för att tillföra extra rörelsekapital fram till dess det återstående beloppet utbetalas, vilket sker i oktober 2020 i samband med återbetalningen av de lån som förfaller från det tyska bankkonsortiet (varefter ingen del av Proventus fordran är efterställd).

Lånet från Proventus Capital Partners löper på fem år och utfärdas i valutan EUR. Räntesatsen uppgår till Euribor +7,5 procent, vilket ligger i linje med den nuvarande prissättningen på marknaden och genomsnittet för gällande finansieringskostnader. Lånevillkoren baserar sig på covenanter, framförallt lönsamhet och kassaflöde. Förutsatt att covenanterna är uppfyllda medger låneavtalet en årlig aktieutdelning på upp till 50 procent av vinsten, vilket bedöms ge erforderligt utrymme för att tillgodose förväntade framtida utdelningar.

”Vi är mycket glada över att återigen samarbeta med Proventus Capital Partners. Vi har haft ett väldigt bra samarbete tidigare, under 2010-2015 när Proventus var långivare till STRAX Group. Vi har alltid haft en bra affärsförbindelse och Proventus har hela tiden varit affärsorienterade och haft en god förståelse för den snabbt föränderliga och entreprenörsinriktade miljön och kulturen inom STRAX en kultur som har visat sig vara mycket livskraftig under de senaste sex månaderna med alla dess utmaningar och möjligheter”, säger Gudmundur Palmason CEO, STRAX Group.

”Proventus Capital Partners är glada över att komma tillbaka som långivare till STRAX Group. Vi har en långvarig affärsrelation med både STRAX ledning samt huvudaktieägare och har följt företaget och dess mycket positiva utveckling under de senaste 10 åren. STRAX har uppvisat en stabil tillväxt och har klarat av att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och de möjligheter som då uppstår. Vi ser fram mot ett nära och fruktbart samarbete under de kommande fem åren”, säger Henrik Bjerklin, Investment Director, Proventus Capital Partners.

För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, STRAX Group, +46 8 545 017 50.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 20.00 den 17 juli 2020.

Om Proventus Capital Partners
Proventus Capital Partners tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar till medelstora företag i Nordeuropa. Vi agerar som strategisk och finansiell partner till företag som behöver kapital för att expandera, göra förvärv, refinansiera existerande lån eller omstrukturera sin verksamhet. Under de senaste 15 åren har vi investerat i fler än 100 företag och hjälpt dem att maximera sin potential.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault fokuserar på internetbaserade marknadsplatser globalt. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.