STRAX TILLDELAS ECOVADIS GULD FÖR SITT HÅLLBARHETSARBETE

STRAX arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, ett engagemang som nu belönats med en guldcertifiering av Ecovadis, den största oberoende leverantören av hållbarhetsbedömningar.

STRAX har deltagit i Ecovadis årliga undersökningar sedan 2013 och har tidigare uppnått silvercertifiering.
Målet har däremot alltid varit att uppnå en guldcertifiering eller en ännu högre nivå.

”Efter att kontinuerligt ha arbetat med förbättringar, är vi stolta över att vårt engagemang har resulterat i att STRAX tilldelats Ecovadis guldcertifiering. Ecovadis certifieringstandard är den mest betydelsefulla hållbarhetsstandarden, inte bara inom vår bransch utan även globalt. Det här är både en viktig milstolpe och kvalitetsindikator för STRAX hållbarhetsarbete”, säger Gudmundur Palmason, VD STRAX.

STRAX är medlem i FN:s Global Compact initiativ och har satt en hög standard för verksamheten med ett åtagande om att konsekvent förbättra sitt arbete inom hållbarhet och socialt ansvarstagande. Affärsmodellen för med sig ett antal hållbarhetsutmaningar, med produktion i Asien och global försäljning, samt produkter som innehåller plast och elektroniska komponenter med batterier. Att minska bolagets miljömässiga påverkan och främja sociala hållbarhet genom värdekedjan är viktiga parametrar i vårt arbete, från produkt och förpackningsdesign till material, produktion och frakt.

”Vi satte dessa hållbarhetsfrågor högt upp på agendan för många år sedan och det har gett resultat på många sätt, även ur ett affärsmässigt perspektiv. Idag har vi mycket robusta processer för produktdesign och utveckling med hänsyn till hållbarhet, kvalitet och kundupplevelse. Detta gör att vi har produkter som vi kan vara stolta över och produkter som är uppskattade av våra kunder. Att tilldelas Ecovadis guldcertifiering är en stor milstolpe, men ändå bara en milstolpe på den väg jag ser framåt”, säger Gudmundur Palmason, VD STRAX.