STRAX: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2021

STRAX redovisar stark tillväxt trots fortsatta nedstängningar på grund av Covid-19
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2021 uppgick till 28,1 (22,2) MEUR, och bruttomarginalen uppgick till 18,5 (26,7) procent.
   
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2021 uppgick till -1,4 (-2) MEUR, motsvarande -0,01 (-0,02) euro per aktie.
   
 • EBITDA under perioden 1 januari – 31 mars 2021 uppgick till 0,3 (0,3) MEUR.
   
 • Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 17,8 (18,2) MEUR motsvarande 0,15 (0,15) euro per aktie.
   
 • Ett bud för samtliga utestående ZAGG aktier godkändes den 18 februari 2021. Budet var på dåvarande aktiekurs-nivå och har därmed ingen påverkan på resultatet men bidrar med cirka MEUR 2,5 i likvida medel, med en potentiell uppsida av 0,25 USD per aktie om vissa villkor är uppfyllda motsvarande 159,4 TUSD.

  Väsentliga händelser efter periodens utgång
   

 • STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserade Urbanista Los Angeles, världens första självladdande, trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, som drivs av Powerfoyle TM solcellsmaterial. Med avancerad grön teknik omvandlar Los Angeles alla former av ljus, utomhus som inomhus, till energi för att leverera praktiskt taget oändlig speltid.

  – Vår starka försäljningstillväxt under första kvartalet drevs av produktkategorin personlig skyddsutrustning men vi hade en positiv utveckling även inom kategorin tillbehör och ljudprodukter i jämförelse med år 2020. Alla våra marknader påverkades i någon form av nedstängningar eller sociala restriktioner på grund av covid-19-pandemin under perioden, vilket påverkade försäljningen till våra kunder inom traditionella verksamheter negativt.

Gudmundur Palmason, VD

            För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50.

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 08:55 CET.
 

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil.
Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör riktar sig mot en bred försäljningskanal och olika kundgrupper och omfattar alla
större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, Superdry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.