Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2021

STRAX försäljning är stabil, medan marginalerna har satts under press med anledning av den påverkan Covid-19 har haft på branschen

  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2021 uppgick till 81,8
    (76,7) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 16,2 (25,5) procent.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2021 uppgick till -1,3 (-0,9) MEUR, motsvarande -0,01 (-0,01) euro per aktie.
  • EBITDA under perioden 1 januari – 30 september 2021 uppgick till 2,7 (4,9) MEUR.
  • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 17,2 (17,5) MEUR motsvarande 0,14 (0,14) euro per aktie.
  • STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserade Urbanista Los Angeles, världens första självladdande, trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, som drivs av PowerfoyleTM solcellsmaterial. Med avancerad grön teknik omvandlar Los Angeles alla former av ljus, utomhus som inomhus, till energi för att leverera praktiskt taget oändlig speltid.
  • STRAX lanserade en sportig serie true wireless-hörlurar under nya märket Dóttir. Varumärket är utvecklade tillsammans med CrossFit-mästarna Annie Thorisdottir och Katrin Davidsdottir. Den första produkten, Dóttir Freedom On-Grid in-ear hörlurar har redan tilldelats Red Dot Award för produktdesign 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • STRAX lanserade varumärket grell, med den första produkten true wireless-hörlurar. Varumärket är utvecklade tillsammans med den världskända ljudingenjören och hörlursdesignern Axel Grel som har skapat hörlurar utvecklade för att producera ljud i världsklass i över tre decennier, framför allt på Sennheiser.
  • Till följd av pressade marginaler under Q3 2021 uppnåddes inte ett av de särskilda villkor som gäller för det låneavtal som koncernen har med PCP. Efter periodens utgång har en acceptans, s.k. waiver, erhållits. Eftersom waivern erhölls efter periodens utgång redovisas de hänförliga lånen som kortfristiga i balansräkningen per den 30 september 2021 i enlighet med IFRS.

– Vår försäljning har stått emot väl och sett en ökning med 6,7 % jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter dock att påverkas av Covid-19-pandemin som slagit mot branschen både på utbuds- och efterfrågesidan vilket påverkar vår vinstmarginal negativt. På den positiva sidan så har vi inte sett minskade marginaler på våra produkter. Vi förväntar oss också att dessa utmanande makrofaktorer börjar återgå till det normala under 2022.

Gudmundur Palmason, VD