Bokslutskommuniké 2021

STRAX levererade en rekordårsomsättning på 123,7 MEUR 2021, samtidigt som bruttomarginalen påverkades negativt på grund av Covid-19

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2021 uppgick till 124 (112) MEUR
och bruttomarginalen uppgick till 15,1 (26,3) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2021 uppgick till -3,9 (0,7) MEUR, motsvarande -0,03 (0,01)
euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari – 31 december 2021 uppgick till 4,3 (8,5) MEUR.
 
Eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 14,0 (18,2) MEUR motsvarande 0,12 (0,15) euro per aktie.
 
Covid-19 fortsatte att ha betydande inverkan på försäljningen av egna produkter inom Mobile Accessories och Personal Audio, vilket ledde till en ogynnsam varumärkes- och produktmix. Denna utveckling i kombination med globala störningar i leveranskedjan har orsakat en kraftig nedgång i bruttomarginalen för perioden.

Ett bud för samtliga utestående ZAGG aktier godkändes den 18 februari 2021. Budet var på dåvarande aktiekurs-nivå och har därmed ingen påverkan på resultatet men bidrar med cirka MEUR 2,5 i likvida medel, med en potentiell uppsida av 0,25 USD per aktie om vissa villkor är uppfyllda motsvarande 159,4 TUSD.
 
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserade Urbanista Los Angeles, världens första självladdande, trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, som drivs av Powerfoyle TM solcellsmaterial.

STRAX lanserade en sportig serie true wireless-hörlurar under nya märket Dóttir. Varumärket är utvecklade tillsammans med CrossFit-mästarna Annie Thorisdottir och Katrin Davidsdottir. Den första produkten, Dóttir Freedom On-Grid in-ear hörlurar har redan tilldelats Red Dot Award för produktdesign 2021.
 
STRAX lanserade varumärket grell, med den första produkten true wireless-hörlurar. Varumärket är utvecklade tillsammans med den världskända ljudingenjören och hörlursdesignern Axel Grel som har skapat hörlurar utvecklade för att producera ljud i världsklass i över tre decennier, framför allt på Sennheiser. Första produkten tilldelades CES Innovation awards 2022.
 
Till följd av pressade marginaler under det andra halvåret 2021 uppnåddes inte ett av de särskilda villkor som gäller för det låneavtal som koncernen har med PCP per den 31 december 2021. Efter periodens utgång har en acceptans, s.k. waiver, erhållits. Eftersom waivern erhölls efter periodens utgång redovisas de hänförliga lånen som kortfristiga i balansräkningen per den 31 december 2021 i enlighet med IFRS.
 
STRAX visade sitt engagemang för att främja hållbarhet genom att få en guldcertifiering från Ecovadis, den största oberoende leverantören av hållbarhetsbedömningar för företag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

STRAX inledde ett samarbete med ett tyskt företag som specialiserat sig på personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett regionalt statligt organ i Tyskland.
Den totala försäljningen av testerna förväntas överstiga 32 MEUR under första kvartalet 2022 med en betydande positiv inverkan på STRAX under kvartalet.

STRAX utökade sitt partnerskap med det tyska specialistföretag för personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett annat regionalt statligt organ i Tyskland. Den totala försäljningen under det nya kontraktet förväntas överstiga 12 MEUR, och kontraktet omfattar första och andra kvartalet 2022.

AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal för, har nyligen säkrat viktiga distributionskanaler i USA, Kanada och Australien.

– STRAX levererade 123,7 MEUR i försäljning 2021, motsvarande en tillväxt på 10,7 % jämfört med föregående år och når en rekordstor årlig försäljning. Den pågående Covid-19-pandemin har slagit hårt mot branschen och inte minst våra egna varumärken inom Personal Audio och Mobile Accessories, som under perioden påverkat vinstmarginalen negativt. Vi upplevde produktförseningar och ökade insatskostnader på utbudssidan och global brist på smartphones samt en minskning av butiksbesökare på efterfrågesidan.

Gudmundur Palmason, VD