top-sep
Stockholm, 1 July 2022
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2019

2019-04-18 14:00 STRAX: ÅRSREDOVISNING 2018
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgick till 107,0 (100,1) MEUR, motsvarande 6,9 procent i tillväxt...
Den globala mobiltillbehörsspecialisten STRAX meddelar idag att man har ökat innehavet i Brandvault Global Services Ltd från 10 procent...

2018

Vid dagens extra bolagsstämma i STRAX AB (publ) (”STRAX”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inlösen av aktier...
Inför STRAX föreslagna inlösenförfarande har bolaget idag offentliggjort en informationsbroschyr som beskriver process för inlösen...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
”STRAX har redan tagit flera steg framåt i förberedelsearbetet inför framtiden samtidigt som vi är medvetna om att det kan komma...
Försäljningen är en transaktion som innebär en aktieöverlåtelse, där USA-baserade ZAGG Inc förvärvar alla...
Strax AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2018 innebärande att delårsrapporten för perioden 1 januari 2018 &ndash...
Onlineförsäljning är en viktig del i STRAX affärsstrategi och genom det nya partnerskapet med Brandvault kommer man att kunna dra nytta...
”STRAX har en stabil bas att stå på för att bli en distributör av framtiden: vi har en solid infrastruktur, stark kundbas...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX implementerade en leverantörs finansieringslösning från det Londonbaserade fintech bolaget CrossFlow, inom dess leverantörsbas...
I kallelsen till årsstämman som skall hållas den 24 maj 2018 framgick ett förslag till årsstämman från nomineringskommittén...
2018-05-21 08:55 STRAX: ÅRSREDOVISNING 2017
STRAX AB har idag offentliggjort årsredovisningen för 2017. Under revisionsprocessen har några bedömningar ändrats, vilket resulterat...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
”Vi avslutade året med ett rekordkvartal och går in i 2018 med ett positivt momentum på alla våra nyckelmarknader. Jag är...
STRAX, en ledande global specialist på mobiltillbehör, kommer att hantera och tillhandahålla produkter för alla Vodafone UK:s 450...

2017

Antalet aktier och röster i Strax AB (publ) (”STRAX” eller ”Bolaget”) har ändrats under december 2017 till följd...
Styrelsen för Strax AB (publ) (”Strax” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman...
Enligt de senaste uppgifterna i GfKs oktoberrapport är STRAX varumärke GEAR4 nu officiellt den ledande leverantören av mobilskal räknat...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 67,3 MEUR (65,6), bruttomarginalen uppgick till 29,2...
”Aggressiva investeringar på nya marknader och i egna märken fortsätter att ge positiva resultat. Vi har en fortsatt stark försäljningstillväxt...