top-sep
Stockholm, 5 June 2023
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2023

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier...
2023-04-28 17:00 Årsredovisning 2022
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För...
2023-04-24 13:50 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...
De sex senaste kvartalen har STRAX inte uppnått alla de särskilda villkor i låneavtalen och har erhållit undantag från dessa...
2023-02-23 08:55 Bokslutskommuniké 2022
STRAX - ett utmanande år som avslutades med att många åtgärder vidtogs för att förbereda verksamheten inför en mycket...
STRAX dotterbolag Urbanista, vinner två utmärkelser på CES 2023 i Las Vegas, det mest inflytelserika tech-eventet i världen. Urbanista...