top-sep
Stockholm, 12 June 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2023

STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat Urbanista AB för en total köpeskilling motsvarande 25 MEUR till P Capital...
2023-12-01 00:19 Kvartalsrapport 3 2023
Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgick till 20,4 (25,9) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 14,2...
Vid ett styrelsemöte idag med styrelsen i STRAX AB beslutades att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet...
2023-09-18 18:00 Förändring i styrelsen
Pia Anderberg har beslutat sig för att avgå som styrelseledamot i STRAX. Pia valdes till styrelseledamot i STRAX 2018 och har sedan dess bidragit...
I enlighet med investeringsavtalet som offentliggjordes den 13 juli 2023 har ZEBRA Invest GmbH, ett investeringsbolag baserat i Tyskland, slutfört...
STRAX dotterföretag Urbanista – som nyligen lanserade den solcellsladdade högtalaren Urbanista Malibu med solcellstekniken Powerfoyle&trade...
2023-08-23 18:00 Kvartalsrapport Q2 2023
STRAX – Utmanade kvartal trots en stark utveckling för bruttomarginalen, medan fokus fortsatt ligger på omstruktureringsplanen Koncernens...
STRAX dotterföretag Urbanista lanserar Malibu, världens första solcellsladdade högtalare som bygger på solcellstekniken Powerfoyle...
STRAX, specialisten på mobiltillbehör, har säkrat en investering om 10 MEUR från ZEBRA Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier...
2023-04-28 17:00 Årsredovisning 2022
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022.Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För...
2023-04-24 13:50 Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den...
De sex senaste kvartalen har STRAX inte uppnått alla de särskilda villkor i låneavtalen och har erhållit undantag från dessa...
2023-02-23 08:55 Bokslutskommuniké 2022
STRAX - ett utmanande år som avslutades med att många åtgärder vidtogs för att förbereda verksamheten inför en mycket...
STRAX dotterbolag Urbanista, vinner två utmärkelser på CES 2023 i Las Vegas, det mest inflytelserika tech-eventet i världen. Urbanista...