top-sep
Stockholm, 20 April 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2024

STRAX har ingått ett avtal om köp av tillgångar med Matter Brands, LLC, tidigare Alara Inc, för att avyttra varumärkena Clckr...
2024-02-27 19:00 Bokslutskommuniké 2023
STRAX – Utmanande år rent operativt med två betydande transaktioner genomförda Koncernens nettoomsättning för perioden...
Styrelsen i STRAX AB har beslutat att flytta styrelsemöte och offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 till tisdagen den 27 februari...
2024-02-06 08:52 Förändringar i Styrelsen
Bertil Villard har beslutat att lämna sin position som Styrelseordförande och styrelseledamot i STRAX AB. Bertil Villards ambition är att...