top-sep
Stockholm, 24 July 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2022

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande...
STRAX - fortsatta utmaningar men många åtgärder vidtagna, positiva utsikter för 2023 Koncernens försäljning för perioden...
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den...
STRAX dotterbolag Urbanista, som nyligen lanserade hörlurarna Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa, aktivt...
STRAX styr verksamheten framåt trots externa utmaningar Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsljudmärket, lanserar Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX levererade 39,9 MEUR i försäljning och 1,5 MEUR i EBITDA för Q1 2022 Koncernens försäljning för perioden 1 januari...
2022-05-04 21:45 Årsredovisning 2021
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelar idag att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör...
2022-04-22 15:00 Strax AB (publ)
Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25...
2022-02-24 08:55 Bokslutskommuniké 2021
STRAX levererade en rekordårsomsättning på 123,7 MEUR 2021, samtidigt som bruttomarginalen påverkades negativt på grund av...
AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal...
STRAX har förlängt sitt samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester...
STRAX har inlett ett samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester till ett regionalt...