top-sep
Stockholm, 24 July 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2018

Vid dagens extra bolagsstämma i STRAX AB (publ) (”STRAX”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inlösen av aktier...
Inför STRAX föreslagna inlösenförfarande har bolaget idag offentliggjort en informationsbroschyr som beskriver process för inlösen...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
”STRAX har redan tagit flera steg framåt i förberedelsearbetet inför framtiden samtidigt som vi är medvetna om att det kan komma...
Försäljningen är en transaktion som innebär en aktieöverlåtelse, där USA-baserade ZAGG Inc förvärvar alla...
Strax AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2018 innebärande att delårsrapporten för perioden 1 januari 2018 &ndash...
Onlineförsäljning är en viktig del i STRAX affärsstrategi och genom det nya partnerskapet med Brandvault kommer man att kunna dra nytta...
”STRAX har en stabil bas att stå på för att bli en distributör av framtiden: vi har en solid infrastruktur, stark kundbas...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
STRAX implementerade en leverantörs finansieringslösning från det Londonbaserade fintech bolaget CrossFlow, inom dess leverantörsbas...
I kallelsen till årsstämman som skall hållas den 24 maj 2018 framgick ett förslag till årsstämman från nomineringskommittén...
2018-05-21 08:55 STRAX: ÅRSREDOVISNING 2017
STRAX AB har idag offentliggjort årsredovisningen för 2017. Under revisionsprocessen har några bedömningar ändrats, vilket resulterat...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
”Vi avslutade året med ett rekordkvartal och går in i 2018 med ett positivt momentum på alla våra nyckelmarknader. Jag är...
STRAX, en ledande global specialist på mobiltillbehör, kommer att hantera och tillhandahålla produkter för alla Vodafone UK:s 450...