STRAX: OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSBROSCHYR INFÖR INLÖSENFÖRFARANDE

Inför STRAX föreslagna inlösenförfarande har bolaget idag offentliggjort en informationsbroschyr som beskriver process för inlösen. Beslut om inlösen planeras att fattas på extra bolagsstämma den 28 december 2018.

Informationsbroschyren finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com, samt kommer att finnas tillgänglig på extra bolagsstämman.

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till STRAX i samband med inlösenförfarandet, och nås på +46 8 503 015 95.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 01750.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, Urbanista och THOR GLASS, samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.