STRAX: JUSTERAT FÖRSLAG FRÅN NOMINERINGSKOMMITTÉN

I kallelsen till årsstämman som skall hållas den 24 maj 2018 framgick ett förslag till årsstämman från nomineringskommittén att genom omval välja KPMG till revisorer.

Nomineringskommittén har meddelat bolaget att förslaget har omprövats och att förslaget är att årsstämman skall välja PwC, med Niklas Renström som huvudansvarig, till revisor.

 För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750.