STRAX: Senarelagt offentliggörande av Delårsrapport nr 3

Strax AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2018 innebärande att delårsrapporten för perioden 1 januari 2018 – 30 september 2018 (Delårsrapport nr 3) senareläggs med en dag och offentliggörs således fredagen den 30 november 2018.

Efterföljande rapporttillfällen kommer framgå av Delårsrapport nr 3 och den finansiella kalendern för räkenskapsåret 2019 kommer publiceras på bolagets webbplats i samband därmed.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl:17:10 CET.