STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Mobiltillbehörsspecialisten STRAX levererar försäljningstillväxt och
förbättrad bruttomarginal under Q1 där egna- och licensierade varumärken leder
vägen
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2018 uppgick till 22 (20) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 30,4 (27,0) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2018 uppgick till 0 (0) MEUR motsvarande 0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 21,0 (18,2) MEUR motsvarande 0,17 (0,15) euro per aktie.

 • EBITDA under 2018 uppgick till 1,0 (0,6) MEUR, en ökning med 67% att jämföra med en 9% ökning i försäljning för samma period. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i försäljning.
   
  STRAX har tilldelats kontrakt för mobiltillbehör av Vodafone UK som ensam leverantör av mobiltillbehör till alla deras 450 detaljhandelsbutiker, enterprise business-enheter och webbkanaler via leveransstyrda lager (VMI). 
   

  STRAX implementerade en leverantörs finansieringslösning från det Londonbaserade fintech bolaget CrossFlow, inom dess leverantörsbas. 

  ”Vårt House of Brands tillsammans med vår kapacitet inom distribution i västra Europa har bevisats vara väldigt framgångsrikt hos våra kunder.”
                                                            
  Gudmundur Palmason, VD

   

  •  
 • Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl 08:55 CET.