STRAX: STRAX HAR TILLDELATS KONTRAKT FÖR MOBILTILLBEHÖR AV VODAFONE UK

Vodafone UK har tilldelat STRAX kontraktet som ensam leverantör av mobiltillbehör för samtliga detaljhandelskanaler.

STRAX, en ledande global specialist på mobiltillbehör, kommer att hantera och tillhandahålla produkter för alla Vodafone UK:s 450 detaljhandelsbutiker, företagsaffärsenheter och webbkanaler från den 1 mars 2018.

I och med partnerskapet kommer STRAX att leverera en fullständig VMA-lösning (leverantörsstyrd tillgänglighet) till alla säljkanaler hos Vodafone UK. Detta kommer att omfatta såväl tillbehör med Vodafones varumärke som ett urval av STRAX sortiment av ledande egna, partnerägda och licensierade varumärken. Enligt villkoren i VMA-överenskommelsen kommer STRAX att ansvara för produktsortiment, planering och påfyllnad (CPFR), kampanjer/marknadsföring, vidare att tillhandahålla ett team av experter vid Vodafone UK:s huvudkontor i Newbury. Modellen innebär att STRAX äger lagervarorna upp- och nedströms i kanalen tills de säljs till slutkunden.

Det nya avtalet med Vodafone UK förstärker ytterligare STRAX ställning som en av de ledande leverantörerna på Storbritanniens tillbehörsmarknad. De senaste siffrorna visar att tillbehörsmarknaden enbart i Storbritannien står för en årlig detaljhandelsförsäljning motsvarande över 620 miljoner EUR, vilket innebär att den är en av de största marknaderna i Europa.

”När vi tillkännagav partnerskapsavtalet för leverans av tillbehör med Vodafones varumärke i slutet av 2016, uttryckte jag stora förhoppningar om att vi skulle kunna utvidga vår affärsrelation och vårt tjänsteutbud till viktiga driftsbolag inom Vodafone. Efter en framgångsrik lansering av tillbehör med Vodafones varumärke på flera marknader under 2017, är det med stolthet som vi inleder 2018 med detta nya avtal med Vodafone UK. Tilldelningen av detta kontrakt ger STRAX en fantastisk möjlighet att öka både vår och Vodafones andel av den blomstrande brittiska tillbehörsmarknaden”, säger Gudmundur Palmason, VD för STRAX.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750

Om Vodafone UK 

Vodafone-koncernen är ett av världens största telekommunikationsbolag som tillhandahåller en rad tjänster som omfattar kommunikationskanaler för röst, meddelanden, data och fasta förbindelser. Vodafone-koncernen har mobilverksamhet i 26 länder, partner med mobilnätverk i ytterligare 49 länder och verksamhet inom fast bredband på 19 marknader. Per den 30 september 2017 hade Vodafone-koncernen 522,8 miljoner mobila kunder och 18,8 miljoner kunder inom fast bredband, inbegripet Indien och alla kunder i Vodafones samriskbolag och närstående bolag. Mer information finns på www.vodafone.com 

Vodafone UK samarbetar med företag av alla storlekar, från nystartade företag och småföretag till storföretag och den offentliga sektorn. Bolaget, som har arbetat med brittiska företag i över 30 år, började som mobilleverantör och har blivit en av Storbritanniens ledande partner för total kommunikation. Bolaget tillhandahåller en rad röst- och datatjänster, säker kommunikationsinfrastruktur, kompetens vad gäller fasta förbindelser och callcenter liksom samordnad kommunikation och var den första mobiloperatören att erbjuda en verkligt konvergerad tjänst för fast och mobil telefoni.

Om STRAX
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 12:55 CET.