top-sep
Stockholm, 29 May 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2016

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) ("Strax") beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning...
Koncernens1 försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick till 614,2 (528,8) MSEK vilket motsvarar en tillväxt...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
Strax har förvärvat majoriteten av aktierna i två bolag som arbetar med utveckling, distribution och försäljning av tillbehör...
Strax har under befintligt avtal med D3O® framgångsrikt lanserat produkter med D3Os patenterade teknologi för stöttålighet på...
Koncernens1 försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2016 uppgick till 377,0 (320,4) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om...
Utvecklingen i Strax har varit stark under 2016 med en tillväxt i försäljning om cirka 15 procent till och med maj 2016 jämfört...
Antalet aktier och röster i Strax AB har förändrats med anledning av den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet...
I enlighet med pressmeddelande från den 24 mars 2016 och efter beslut på årsstämman den 26 april 2016 i Strax AB (publ) (dåvarande...