NOVESTRA SLUTFÖR FÖRVÄRV AV SAMTLIGA UTESTÅENDE AKTIER I STRAX, UPPTAR NYA AKTIER TILL HANDEL, ÄNDRAR FIRMA OCH BYTER VD

Slutförande av förvärv av Strax, inkluderat byte av VD och upptagande till handel av nya aktier

I enlighet med pressmeddelande från den 24 mars 2016 och efter beslut på årsstämman den 26 april 2016 i Strax AB (publ) (dåvarande AB Novestra (publ)) (”Strax eller ”Bolaget”) har Bolaget genomfört nyemission av 80 574 293 aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom bestående av aktier i Strax Group GmbH. De nyemitterade aktierna kommer att upptas till handel per idag den 12 maj 2016 och det totala antalet aktier i Strax kommer då att uppgå till 117 762 266.

I samband med slutförandet av förvärvet tillträder Gudmundur Palmason som ny VD för Strax och Johan Heijbel (AB Novestras nuvarande VD) tillträder som ny CFO för Bolaget.

Gudmundur Palmason, född 1968, har en jur.kand. från Islands universitet samt en LLM respektive MBA från Miamis universitet. Gudmundur är verkställande direktör för Strax Group GmbH och Protenus GmbH. Vidare är Gudmundur även styrelseordförande för Zymetech ehf., Fortus hf., XOR ehf., Viss ehf. och SRX ehf, samt styrelseledamot för Enzymatica AB, SRX Limited, IJF B.V., Strax Holdings, Inc. och TLF B.V. Gudmundur innehar 38 300 740  aktier i Strax, motsvarande cirka 32,52 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Firmaändring

I enlighet med årsstämmans beslut och efterföljande registrering vid Bolagsverket har firmanamnet per den 10 maj 2016 ändrats från AB Novestra till Strax AB. Firmaändringen innebär även att Bolagets ticker (kortnamn) på Nasdaq Stockholm kommer att ändras till STRAX. Det nya firmanamnet samt den nya tickern kommer att tillämpas i Euroclears och Nasdaq Stockholms system från och med idag den 12 maj 2016.

Firmaändringen påverkar inte aktiens ISIN-kod som således förblir SE0008008254.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, CFO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Om Strax AB

Strax är en global specialist inom mobilaccessoarer med ett antal egna varumärken, exempelvis Xqisit, Gear4, Urbanista, Agna och Avo, därtill tredjepartsvarumärken samt licensierade varumärken och har dessutom ett heltäckande tjänsteerbjudande. Strax fortsätter även successivt att stärka sin närvaro inom connected devices, med produkter såsom aktivitetsarmband och smarta produkter för hemmet. Strax erbjudande riktas främst till butiksåterförsäljare, mobiloperatörer och e-handelsbutiker. Totalt har Strax mer än 600 B2B kunder globalt och innefattar bolag såsom Dixons Carphone, Staples, Swisscom, Telenor, T-Mobile samt Amazon. Strax har verksamhet via dotterbolag i Tyskland, Frankrike, England, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Schweiz, Polen, USA, Hong Kong och Kina.

Under 2015 uppgick försäljningen till cirka 748 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 18 procent. För samma period hade bolaget ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Per den 31 december 2015 hade Strax 165 heltidsanställda.

Informationen ovan är sådan som Strax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016, kl 08:30.