STRAX: ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I STRAX

Antalet aktier och röster i Strax AB har förändrats med anledning av den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av Strax Group GmbH.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 762 266 aktier – varav samtliga är stamaktier – och 117 762 266 röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, CFO, Strax AB, +46 70 939 3646.

Om Strax AB

Strax är en global specialist inom mobilaccessoarer med ett antal egna varumärken, exempelvis Xqisit, Gear4, Urbanista, Agna och Avo, därtill tredjepartsvarumärken samt licensierade varumärken och har dessutom ett heltäckande tjänsteerbjudande. Strax fortsätter även successivt att stärka sin närvaro inom connected devices, med produkter såsom aktivitetsarmband och smarta produkter för hemmet. Strax erbjudande riktas främst till butiksåterförsäljare, mobiloperatörer och e-handelsbutiker. Totalt har Strax mer än 600 B2B kunder globalt och innefattar bolag såsom Dixons Carphone, Staples, Swisscom, Telenor, T-Mobile samt Amazon. Strax har verksamhet via dotterbolag i Tyskland, Frankrike, England, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Schweiz, Polen, USA, Hong Kong och Kina.

Under 2015 uppgick försäljningen till cirka 748 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 18 procent. För samma period hade bolaget ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Per den 31 december 2015 hade Strax 165 heltidsanställda.

Informationen ovan är sådan som Strax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl. 17:30.