STRAX: STRATEGISKA FÖRVÄRV OCH PARTNERSKAP MED VODAFONE

Strax har förvärvat majoriteten av aktierna i två bolag som arbetar med utveckling, distribution och försäljning av tillbehör under varumärket Vodafone till Vodafones försäljningskanaler i Västeuropa, Mellanöstern och Afrika. Strax tillför betydande kunskap inom produktutveckling, tillverkning, varumärkeshantering, marknadsföring och säljstrategier samt resurser inom sourcing och kvalitetskontroll. Förvärvet av 50,1 procent av aktierna i Celcom HK och Mobile Accessory Club ger en unik ingång till partnerskap med Vodafone för att skapa vad vi bedömer som ett av de starkaste utbuden inom tillbehör för mobiltelefoner och tablets för Vodafones målmarknader.

”Jag är övertygad om att dessa förvärv och avtalet med Vodafone kommer att vara värdeskapande för både Strax och Vodafone. Det initiala samarbetet har redan levererat lovande resultat och jag ser fram emot att bygga ömsesidigt givande långsiktigt partnerskap med Vodafone” säger Gudmundur Palmason, VD, Strax AB.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016, kl 13:15.