STRAX: FÖRLÄNGER OCH UTÖKAR LÅNGSIKTIGT STRATEGISKT GLOBALT AVTAL MED D3O

Strax har under befintligt avtal med D3O® framgångsrikt lanserat produkter med D3Os patenterade teknologi för stöttålighet på flera marknader. Det förlängda exklusiva treårskontaktet garanterar Strax rätten att integrera D3O i smartphone-, tablet- och konsumentelektroniktillbehör, med global distributionsrätt både avseende online- och offlinekanaler.

”Det är en tydlig trend med slimmade produkter med skydd på alla marknader där Strax agerar. Det strategiska partnerskapet med D3O har varit mycket framgångsrikt på de marknader där vi har lanserat produkter, till exempel skal introducerade under det egna varumärket Gear4 som har blivit den bäst säljande linjen för produkter med skydd i Storbritannien och har öppnat flera dörrar i USA. Det licensierade materialet har bevisat sig vara överlägset i produkter med stötskydd för smartphones samt tablets och är ett starkt försäljningsargument” säger Gudmundur Palmason, VD, Strax AB.

”Förlängningen av vårt partnerskap med Strax förstärker D3Os åtagande att leverarera de mest avancerade stötskyddande lösningarna för mobila enheter. Strax är en ledande aktör i industrin och vi är mycket nöjda med försäljningsframgångarna i Europa för de produkter som har lanserats och det faktum att vi redan har lyckats bli marknadsledande. Jag ser fram emot ett nära samarbete under expansionen i USA och att introducera D3Os teknologier och innovativa lösningar för stötskydd avseedda för konsumentelektronik” säger Stuart Sawyer, VD, D3O.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750.


Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016, kl 15:00.