STRAX: STARK UTVECKLING OCH FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

Utvecklingen i Strax har varit stark under 2016 med en tillväxt i försäljning om cirka 15 procent till och med maj 2016 jämfört med samma period föregående år.

För 2016 är Strax målsättning att uppnå ett EBITDA-resultat om cirka 8 MEUR jämfört med cirka 4,4 MEUR 2015, vilket då motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 8 procent jämfört med cirka 5 procent för 2015. Det långsiktiga EBITDA målet är 12 procent EBITDA-marginal.

”Strax har etablerat en stark plattform inom marknaden för tillbehör till mobila enheter som Smartphones och tablets, en industri som förväntas fortsätta att uppvisa betydande tillväxt de kommande åren. För närvarande växer Strax snabbare än industrin vilket ses som en bekräftelse att Strax integrerade totalerbjudande till kunderna är väl positionerat och mottaget” säger Gudmundur Palmason, VD Strax AB.

För ytterligare information kontakta Gudmundur Palmason, VD Strax AB, 08-545 017 50.

Om Strax AB

Strax är en global specialist inom mobilaccessoarer med ett antal egna varumärken, exempelvis Xqisit, Gear4, Urbanista, Agna och Avo, därtill tredjepartsvarumärken samt licensierade varumärken och har dessutom ett heltäckande tjänsteerbjudande. Strax fortsätter även successivt att stärka sin närvaro inom connected devices, med produkter såsom aktivitetsarmband och smarta produkter för hemmet. Strax erbjudande riktas främst till butiksåterförsäljare, mobiloperatörer och e-handelsbutiker. Totalt har Strax mer än 600 B2B kunder globalt och innefattar bolag såsom Dixons Carphone, Staples, Swisscom, Telenor, T-Mobile samt Amazon. Strax har verksamhet via dotterbolag i Tyskland, Frankrike, England, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Schweiz, Polen, USA, Hong Kong och Kina.

Under 2015 uppgick försäljningen till cirka 748 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 18 procent. För samma period hade bolaget ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Per den 31 december 2015 hade Strax 165 heltidsanställda.

Informationen ovan är sådan som Strax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2016, kl.12:30.