top-sep
Stockholm, 20 April 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2019

STRAX, experten inom tillbehör för mobila enheter, har förvärvat samtliga utestående aktier i Racing Shield AB, där den...
STRAX styrelse har beslutat att dela upp verksamheten i två delar – egna varumärken och distribution. Båda delarna kommer att fortsätta...
”Utvecklingen under det tredje kvartalet var stark och jag är stolt över hela teamet på STRAX för deras beslutsamhet och fasta...
Efter succén med lanseringen av den trådlösa hörluren ”Stockholm”, en av Urbanistas bästsäljande produkter...
”I en utmanande omvärld är jag nöjd med utvecklingen under det andra kvartalet 2019. De flesta av våra geografiska marknader...
Urbanista är ett ledande skandinaviskt livsstilsvarumärke inom audio med produkter för den urbana livsstilen inspirerade av städer...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgick till 22,6 (22,1) MEUR, motsvarande 2,2 procent i tillväxt...
2019-04-18 14:00 STRAX: ÅRSREDOVISNING 2018
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...
Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgick till 107,0 (100,1) MEUR, motsvarande 6,9 procent i tillväxt...
Den globala mobiltillbehörsspecialisten STRAX meddelar idag att man har ökat innehavet i Brandvault Global Services Ltd från 10 procent...