STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

STRAX Q2 drivs av Urbanista och kostnadsbesparingar implementerade under 2018
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2019 uppgick till 44,6 (45,8) MEUR, motsvarande en minskning med 2,6 procent, bruttomarginalen uppgick till 24,6 (32,5) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2019 uppgick till -3,2 (-0,9) MEUR motsvarande -0,02 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 18,3 (20,9) MEUR motsvarande 0,17 (0,18) euro per aktie.

 • EBITDA under perioden 1 januari – 30 juni 2019 uppgick till 2,1 (2,6) MEUR.

 • Rörelsekostnaderna minskade med 3,2 MEUR under det första halvåret 2019 jämfört med föregående år som ett resultat av de kostnadsbesparingar som initierade under 2018, motsvarande 25 procent, och följer planen med kostnadsbesparingar om 7-8 MEUR under 2019.
 • Som förväntad minskade försäljning och bruttomarginaler under det första halvåret 2019 som följd av försäljning av Gear4. STRAX förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna förväntas vara stabila eller förbättras under 2019.
 • Urbanista fortsatte att utvecklas positivt under Q2 2019 med en försäljningstillväxt uppgående till 80% jämfört med föregående år och skapar därigenom värde för STRAX.

 • Under det första halvåret minskade de räntebärande skulder med 12 MEUR genom återbetalning av lån samt lägre utnyttjande av rörelsekrediter.
 • STRAX förvärvade, med tillträdesdatum 1 april 2019, samtliga utestående aktier i Brandvault, en verksamhet fokuserad på försäljning genom marknadsplatser för e-handel globalt.

  ”I en utmanande omvärld är jag nöjd med utvecklingen under det andra kvartalet 2019. De flesta av våra geografiska marknader har hållit uppe försäljningen samtidigt som Urbanista, med en tillväxt under Q2 2019 om 80%, ökar i betydelse avseende försäljning och lönsamhet för koncernen. Vår aggressiva sänkning av operativa kostnader initierad under 2018 bidrog till förbättrad lönsamhet under kvartalet och vi följer planen som tidigare kommunicerats för att spara 7 – 8 MEUR för helåret 2019”.

  Gudmundur Palmason, VD

  För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB,
  tel. +46 8 545 01750

  Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s arknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:55 CEST.


  Om STRAX
  STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobilatillbehör. STRAX har byggt ett “House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX House of Brands innehåller egna märken: XQISIT, Urbanista, THOR och Clckr, samt licensierade märken: adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX 190 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.