STRAX: ÅRSREDOVISNING 2018

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2018. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB,
tel. +46 8 545 01750

 

 Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobilatillbehör. STRAX har byggt ett “House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX House of Brands innehåller egna varumärken: XQISIT, Urbanista, THOR och CLCKR, samt licensierade märken: adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 tredjeparts varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 190 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2019 kl.14:00.