top-sep
Stockholm, 12 June 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Pressmeddelanden

2021

STRAX arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, ett engagemang som nu belönats med en guldcertifiering av Ecovadis, den största...
STRAX försäljning är stabil, medan marginalerna har satts under press med anledning av den påverkan Covid-19 har haft på branschen...
STRAX introducerar en ny premiumserie av true wireless-hörlurar under det nya märket grell. Varumärket, som är utvecklat tillsammans...
STRAX introducerar nu en sportig serie true wireless-hörlurar under nya märket Dóttir. Varumärket, som är utvecklat tillsammans...
– Vi har återigen tagit oss välbehållna genom en period präglad av återkommande störningar av marknaden på...
Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat-...
Gudmundur Palmason, VD För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50. Denna information är sådan som...
2021-05-05 17:00 STRAX: Årsredovisning 2020
STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com...
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras...
STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsvarumärket inom audio, lanserar Urbanista Los Angeles, världens första självladdande...
För mer information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 017 50. Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt...