top-sep
Stockholm, 7 July 2022
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Ledning och anställda

GUDMUNDUR PALMASON (född 1968) är verkställande direktör sedan maj 2016, samt valdes som styrelseledamot vid årsstämman den 26 april 2016. Gudmundur är verkställande direktör för Strax koncernen .Utbildning: Jur.kand. Islands universitet, LLM, Miamis universitet. MBA, Miamis universitet. Styrelseuppdrag bl a: Zymetech ehf., Urbanista AB, Viss ehf, Fortus hf., XOR ehf., SRX ehf., Enzymatica AB, SRX Ltd., TLF B.V och Richmond & Finch.

JOHAN HEIJBEL (född 1975) är CFO sedan maj 2016, var tidigare verkställande direktör i AB Novestra från 2006 fram till 2016 under vilken period han även var styrelseledamot i STRAX. Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi och juridik, bland annat vid Uppsala Universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Styrelseuppdrag bl a: Novestra Financial Services AB, Sowntone Ltd., WeSC AB och Richmond & Finch.