top-sep
Stockholm, 28 February 2020
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Ledning och anställda

GUDMUNDUR PALMASON (född 1968) är verkställande direktör sedan maj 2016, samt valdes som styrelseledamot vid årsstämman den 26 april 2016. Gudmundur är verkställande direktör för Strax Group GmbH och Protenus GmbH.Utbildning: Jur.kand. Islands universitet, LLM, Miamis universitet. MBA, Miamis universitet. Styrelseuppdrag bl a: Zymetech ehf., Urbanista AB, GEAR4 Ltd.,Viss ehf, Fortus hf., XOR ehf., SRX ehf., Enzymatica AB, SRX Ltd., och TLF B.V.

JOHAN HEIJBEL (född 1975) är CFO sedan maj 2016, tidigare befattning som verkställande direktör i AB Novestra sedan 2006 och har tidigare varit Novestras CFO, från 2002, och controller och investment manager, från 2001. Han har även varit ekonomi- och redovisningsansvarig i Novestra som konsult från det att bolaget grundades 1997. Tidigare uppdrag innefattar bl a styrelseuppdrag i Qbranch AB och Explorica Inc. Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi och juridik, bland annat vid Uppsala Universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Styrelseuppdrag bl a: Novestra Financial Services AB, Sowntone Ltd., samt WeSC AB.